Задание 20. Вариант 1

Решите уравнение \( x^6 = - (12 - 8x)^3 \).

Решение:

$$ x^ 6 = - (12 - 8x) ^ 3 \quad \Rightarrow \quad x^2 = - (12 - 8x)$$ $$ \Rightarrow \quad x^2 -8x + 12 = 0 $$

По теореме Виета \( x_1 = 2, \) \( x_2 = 6.\)

Ответ: \( 2; \,\, 6 \)